Priser 2019

Nyfødt Pakke 1. 

Pris kr 5500,-
I
nkluderer 10 digitale bilder.

Nyfødt Pakke 2.

Fotografering kr 1500,-

Kjøp av kopi og andre produkter kommer i tillegg.

Minisesjoner
Pris kr 900,-

Inkluderer 30 minutters fotografering + 3 digitale bilder. 

 

Egner seg til barnefotografering ute med enkel redigering.

Gravidfotografering

Pris kr 1250,-

Kjøp av kopi, digitale bilder eller andre produkter kommer i tillegg.  Dette kan inngå i nyfødtpakkene.

Barn, portrett, eventyrbilder
Pris kr 1250,-

Kjøp av kopi, andre produkter eller digitale bilder kommer i tillegg.

Digitale bildefiler kan kjøpes til pris kr 650,- pr stk. Vi garanterer ikke for kvaliteten for kopi ved kjøp av digitale bilder.