MINISESJONER

En minisesjon varer i 30 min og egner seg til utefotografering av barn. Dere får inntil 10 lett redigerte bilder tilsendt på et online galleri. Dere kan da velge 3 digitale bilder, som inngår i prisen.
Det er mulig å kjøpe både kopi og ekstra digitale bilder. Prisen på kopi vil avhenge i hva slags produkt og størrelse dere velger. Pris på digitale bilder er kr 650,- pr bilde.