Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger.

Denne personvernerklæringen gjelder for fotograf Gry Kristiansdatter Lilleng sine nettsteder.
Fotograf Gry K Lilleng er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene www.grykristiansdatter-fotografi.com


Personopplysninger som behandles. 

 

Fotograf Gry K Lilleng samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. 

Dette er informasjon jeg ber om via mail:

• fornavn og etternavn på oppdragsgivere

• navn og alder på personer som skal fotograferes 

• firmanavn

• adresse

• e-postadresser

• telefonnummer

• samtykke for fotografens eget bruk av fotografier til markedsføring

 

Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan jeg være forhindret fra å gi deg tilgang til produkter eller tjenester. 
 

 

Hvordan informasjon innhentes?


Fotograf Gry K Lilleng samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider samt gjennom kontrakter som brukes ved bestilling av fotooppdrag. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. 

 


Formålet med informasjonen som innhentes. 

  • For å kunne sende relevant informasjon. 

  • For å kunne planlegge din fotografering best mulig.

  • For å kunne levere og fakturere avtalte tjenester og bestillinger.

 

 


Hvordan lagres informasjonen? 

 

Informasjon innhentet gjennom skjema på lagres på mail.
Informasjon slettes når opplysninger ikke lengre er relevant.
Personinformasjon innhentet gjennom avtaler lagres i arkiv hos fotografen.
Bilder lagres på eksterne harddisker samt online sky. Bildemateriale lagres i minst 10 år. Ved fakturering lagres kundeopplysninger i Fiken.no. Her lagres informasjonen i henhold til de krav som settes i regnskapsloven.


Hvordan slettes opplysningene? 

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte fotograf Gry K Lilleng via mail gryk.l@online.no

Utlevering av informasjon til tredjepart.

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter, kun når dette er avtalt på forhånd med kunden. 

 


Rettigheter

Som kunde har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som jeg behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

 

Dersom du mener at fotograf Gry Kristiansdatter Lilleng ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Ved spørsmål, kontakt Gry K Lilleng på mobil 92089872 eller mail gryk.l@online.

 

 

Standardvilkår

 

Sandardvilkår anbefalt av Norges Fotografforbund.

 

Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

 

1. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

1. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

1. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen. Bilden kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

1. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.

1. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens paragraf43 a og paragraf 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å betale erstatning med kr. 2.500,- eks mva.

1. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske tapet fotografen har lidt, med påslag av 100%

1. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelser til fotograferingssted, samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

1. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.

1. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.

1. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest en virkedag før avtalt fotografering, faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, men mindre noe annet er avtalt

1. Evt. tvister vedrørende oppdraget, skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan hver av partene bringe saken inn for de ordinære norske domstoler.